Jazdecká škola

Jazdenie na koňoch a poníkoch pre deti od 3 rokov a dospelých aj v anglickom jazyku.

Telefonický kontakt: 0903 151 256

Cenník :

Poník:
30min - 20€
45min - 25€
10h poukážka 45min- 220€ ( platí 3 mesiace od zakúpenia)

Kôň:
30min - 25€
45min - 30€
10h poukážka 45min- 260€ ( platí tri mesiace od zakúpenia)

Anglicky hovoriaci:
Poník:
30min- 25€
45min-30€

Kôň:
30min- 30€
45min- 35€


O nás

Náš jazdecký areál sa nachádza na Starohájskej ulici 35. Je lemovaný Kutlíkovou ulicou, Starohájskou ulicou a Dolnozemskou cestou.

 Od roku 2004 je areál vo vlastníctve spoločnosti ŠK DUNAJ, spol. s r.o. Spoločnosť bola založená za účelom ďalšieho zvelaďovania jazdeckého areálu a pritiahnutia hlavne mládeže ku koníkom, jazdectvu a jazdeckému športu.
V posledných dvoch rokoch prechádza areál značnými zmenami. Okrem vybudovania krytej jazdiarne s klubovňou a ďalšich boxov pre ustajnenie koní, pripravujeme nové zázemie pre jazdcov a záujemcov o jazdenie. V roku 2010 sme dokončili dostavbu novej šatne a sociálnych priestorov ( tak ako to prebiehalo je zobrazené v
galerii ). 

 Taktiež došlo k výraznej zmene vonkajšich výbehov a možností pre opohybovanie koní. V tomto roku rozšírime vonkajšiu jazdiareň a vybudujeme pre kone elektrický kolotoč.
Všetky tieto aktivity nám umožňujú rozvíjať jazdectvo ako záujmovú, ale aj športovú činnosť. Organizujeme parkúrové preteky, realizujeme kurzy jazdy na koni, skúšky základného výcviku a hipoterapiu. Máme tu však aj kolegov, ktorí sa nezúčastňujú pretekov. Starostlivosť o koníky im spôsobuje radosť. Je to pre nich určitý relax a odreagovanie od každodenných stresov. Prechádzka prírodou v sedle svojho koňa je pre mnohých tým najlepším oddychom.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020: 30 000,00 eur

Výzva na predloženie Zmluvy o dielo a predloženie cenovej ponuky v rámci verejnej obchodnej súťaže.

Zápisnica VOS ŠK Dunaj.


Ustajnenie koní

    

Chcete mať každy deň pod „kontrolou“ vašich tátošov a nechcete strácať čas každodenným cestovaním na vidiek?

O koňoch

Sledujte príspevky našich členov, priaznivcov, nadšencov, ale aj fundovaných, uznávaných odborníkov...

Zimná liga 2014

    12.04.   Finále  ZIMNEJ LIGY 2014